Overdrachtsbelasting nieuws

Consultatievoorstel voor een nieuwe splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting

De nieuwe vrijstelling is beperkter dan de huidige regeling, maar wel minder discussiegevoelig. Positief is dat ruziesplitsingen worden gefaciliteerd.

Hoge Raad geeft stappenplan voor de btw-kwalificatie van terrein met restbebouwing

Het arrest biedt welkome handvatten voor de praktijk. Of sprake is van een btw-bouwterrein is van groot praktisch belang en vergt altijd een beoordeling van geval tot geval.

Aankoop van BV met parkeergarages is belast voor de overdrachtsbelasting

In deze uitspraak van de Rechtbank heeft belanghebbende de aandelen in A BV verkregen. De activiteiten van A BV bestaan uit het exploiteren en beheren van parkeergarages en parkeerfaciliteiten.  ...

Pro Memorie 2024

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2024 vind je overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2024 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer nagenoeg het gehele pakket Belastingplan 2024, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en enkele fiscale moties aangenomen. We hebben een overzicht gemaakt.

Geactualiseerd vastgoedbesluit btw

We hebben de ons inziens belangrijkste onderwerpen en wijzigingen beschreven.

Het Belastingplan 2024 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2024 voor u op twee pagina’s gezet.

Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Wetsvoorstel afschaffing samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij aandelentransacties: afzwakking en uitstel

Het is prijzenswaardig dat de gesignaleerde nadelige effecten van het oorspronkelijke wetsvoorstel worden verzacht.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.