Corporate secretarial services

Flexibele secretarial services bij projecten

Tijdens of na een overname, investering, herstructurering, beursgang, financiering of introductie van een nieuw product krijgen in-house legal teams en het management veel extra werk. Dit zijn werkzaamheden die binnen een kort tijdbestek moeten worden afgehandeld. Vaak komen deze extra werkzaamheden bovenop de dagelijkse werkzaamheden.

Meijburg Legal biedt teams ondersteunende diensten aan in de vorm van flexibel projectmanagement. Wij stellen prioriteiten in het proces, houden overzicht en bewaken tijdslijnen. Deze diensten ontzorgen teams en waarborgen dat ook de 'dagelijkse gang van zaken' ongestoord doorgang vindt.

Corporate governance en besluitvormingsondersteuning

Meijburg Legal biedt corporate secretarial services voor het bedrijfssecretariaat. Ook geven wij advies over corporate governance- en besluitvormingskwesties.

Denk hierbij aan richtlijnen voor bevoegdheden en aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders en commissarissen. Dit gaat al dan niet in samenhang met interne cash- en debtmanagementtrajecten. Op het juiste moment worden de juiste beslissingen genomen. Ook wordt besluitvormingsdocumentatie verstrekt en wordt gezorgd voor de juiste rapportages.

Legal Entity Rationalization (LER)

Succesvolle bedrijven willen groeien, bijvoorbeeld door het overnemen van andere bedrijven. Met elke overname groeit het aantal bedrijfsentiteiten en dus de complexiteit van de structuur. Vanuit commercieel oogpunt is het handig om vanuit één of een beperkt aantal entiteiten de markt te bedienen. Ook vanuit kostenoverwegingen en risicomanagement is het aan te bevelen om het aantal entiteiten te beperken.

Het reduceren van het aantal entiteiten leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. De gemiddelde jaarlijkse kosten van het hebben van een vennootschap bedragen al snel € 25.000. Denk hierbij aan de jaarlijkse ‘cash out’ kosten voor allerlei verplichte rapportages, vergunningen en registraties maar ook aan de ‘interne’ kosten zoals IT, administratie en management tijd.

Voordelen van Legal Entity Rationalization zijn:

  • Met één gezicht naar de markt opereren.
  • Simplificeren en versnellen van interne en externe rapportageprocessen.
  • Verbetering van inzicht.
  • Reduceren van de jaarlijkse kosten.

LER projecten zijn vaak internationale multidisciplinaire projecten. De achtergrond hiervan is dat de eliminatie van een entiteit kan leiden tot een verschuiving van werknemers, activiteiten en financiële stromen alsmede aanpassingen in IT systemen. Dankzij onze fiscale en juridische ervaring met LER-projecten beschikken wij in veel landen over LER-specialisten. Wij helpen met Legal Entity Rationalization.

Meer weten over corporate secretarial services?

Behoefte aan corporate secretarial services? De adviseurs van Meijburg Legal helpen graag bij het inventariseren van de mogelijkheden. Wij adviseren over de beste manier om corporate secretarial services binnen de organisatie te integreren.

Links & Downloads

Actueel

Contact

Partner enneman.marieke [at] meijburglegal.com Amstelveen
Partner volders.freerk [at] meijburglegal.com Rotterdam

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.