Restructuring

Restructuring, implementatiekracht, aansprakelijkheidsvraagstukken

Structureringsvraagstukken komen in vrijwel elke levensfase van een onderneming voor. Of het nou gaat om expansie, internationalisering of financiële nood: adequate, snelle en kundige juridische ondersteuning is in elk van deze situaties geboden. Het is van groot belang om optimaal gebruik te maken van kansen in de markt, tijdig in te spelen op veranderende (inter)nationale wet- en regelgeving en  continuïteit te waarborgen.

Team restructuring van Meijburg

De notarissen en advocaten van Meijburg Legal zijn als geen ander in staat om cliënten op multidisciplinaire wijze te begeleiden en te adviseren in (her)structureringsprocessen. Onze specialisten zijn betrokken bij zowel corporate als financiële (her)structureringen. Complexe juridische fusies, splitsingen en omzettingen behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van ons team. Ook indien deze structureringen een internationale dimensie kennen. Onze praktijk omvat tevens structureringen in het kader van de acquisitie of het afstoten van bedrijfsonderdelen, inclusief het bijbehorende due diligence om de juridische, fiscale en financiële positie vast te stellen.

Over welke aspecten van restructuring adviseren wij?

Ons team adviseert over de structurering en zorgt eveneens voor de juridische implementatie. Cliënten ervaren een doelgerichte aanpak die tot resultaat leidt. Wij adviseren tevens over de communicatie met de diverse stakeholders in het (her)structureringsproces. Ook advies aan bestuurders en commissarissen over aansprakelijkheidsvraagstukken speelt een belangrijke rol bij onze advisering. 

Restructuring, insolventie en executiekracht

Tot de clientèle van Meijburg Legal rekenen wij grote multinationals, familiebedrijven en startups. Ook behartigen wij regelmatig belangen van banken, private equity huizen en andere financiers in het kader van herstructureringstrajecten bij hun klanten en projecten, het vaststellen van juridische posities en het versterken en/of uitwinnen van zekerheidsposities.

Ook indien insolventie niet af te wenden is, is men bij Meijburg Legal aan het juiste adres. Ons team adviseert en begeleidt ondernemingen en bestuurders bij de voorbereiding van noodfinancieringen en insolventie trajecten, waaronder crediteurenakkoorden op grond van bijvoorbeeld de WHOA.

De aanwezigheid van een gespecialiseerd notariaat geeft executiekracht wat maakt dat wij onze adviezen op snelle en efficiënte wijze voor onze cliënten kunnen implementeren. Dit alles in nauwe samenwerking met onze fiscale en advisory specialisten binnen ons internationale netwerk. Deze multidisciplinaire samenwerking biedt ons de unieke mogelijkheid om daadwerkelijk snel en daadkrachtig vanuit alle relevante invalshoeken de belangen van onze cliënten te behartigen. Dit maakt ons onderscheidend in de markt.

Meijburg Legal ondersteunt u op het gebied van restructuring bij:

 • Structureringsadviezen
 • Complexe (grensoverschrijdende) juridische fusie, splitsing en/of omzetting
 • Implementatie van (her)structureringen (turnaround begeleiding)
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsvraagstukken
 • Begeleiding acquisitie, afstotingen en desinvesteringen
 • Arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsvraagstukken
 • Herfinancieringen, zekerheidsstructuren en herkapitalisatie
 • Intra-group financiering en cash pool arrangement
 • Adviseren en begeleiden van stakeholder communicatie
 • Due diligence om juridische, fiscale en financiële positie vast te stellen
 • Insolventie advisering en begeleiding van (internationale) insolventieaanvragen (WHOA, Surseance, Faillissement)

Meer weten over restructuring?

Neem contact op met onze specialisten restructuring. Zij helpen graag.

Links & Downloads

Contact

Partner enneman.marieke [at] meijburglegal.com Amstelveen
Partner bolkenstein.matthijs [at] meijburglegal.com Amstelveen
Partner volders.freerk [at] meijburglegal.com Rotterdam

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.