Reward

De lijnen tussen mensen en technologie vervagen. Dit heeft impact op de wijze waarop ondernemingen succesvol kunnen zijn en hoe medewerkers hieraan kunnen bijdragen. Ondernemingen staan voor de uitdaging om hun werknemers in dit traject mee te nemen. Hiervoor zullen zij hun HR-strategie én de wijze waarop zij medewerkers motiveren en inspireren moeten aanpassen.

Beloningstrends

De huidige beloningstrends laten al een duidelijke verandering zien. Er is sprake van meer flexibiliteit en persoonlijke aanpassing. Zo krijgen werknemers steeds meer keuzemogelijkheden voor verlof en mobiliteit, en wordt er ingezet op thema’s als ‘lifestyle’, ‘educatie’, ‘welzijn’ en ‘vitaliteit’. Een modern beloningsbeleid inclusief een ‘state of the art’-pensioenregeling biedt werkgevers unieke kansen om te excelleren in talentwerving.

Podcast: Rewards Unlocked

Van aandelen gerelateerde beloningen tot keuzebudgetten en van workations tot internationaal werven: de wereld van beloningsbeleid en rewards is volop in beweging en werknemers hebben torenhoge verwachtingen van de arbeidsvoorwaarden bij hun (toekomstige of huidige) werkgever. Maar hoe zorg je er als werkgever voor dat je dit goed regelt voor zowel je werknemers als de organisatie? In onze nieuwe podcast Rewards Unlocked gaat Ruben Froger hierover in gesprek met zijn gasten en neemt je mee in de wereld van Rewards. Hij gaat op zoek naar verhalen uit de praktijk en het antwoord op de vraag hoe werkgevers zich optimaal èn uniek kunnen positioneren in de hedendaagse arbeidsmarkt.

Aflevering 1: Internationaal Werven

 

 

Het vinden en werven van ervaren en nieuw talent is moeilijker dan ooit tevoren. Werknemers met specifieke talenten die jouw onderneming verrijken en vooruit helpen, liggen sowieso al niet voor het oprapen en de aanhoudende krapte op de huidige arbeidsmarkt biedt weinig perspectief. In deze aflevering gaat Ruben Froger samen met Maarten Greijn op zoek naar de nieuwe mogelijkheden van het werven van nieuw personeel over de grens respectievelijk het internationaal laten werken van werknemers (‘remote work’). Kunnen we hiermee de bestaande problemen ondervangen?  Onderwerpen als de 30%-regeling, de fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen en de effecten op de totale werkgeverslasten komen aan bod. Daarnaast vertelt Maarten over recente succesverhalen en enkele specifieke aandachtspunten die spelen bij het werven van talent over de landsgrenzen heen.

Apple Podcast

Aflevering 2: Aandelengerelateerd belonen

 

 

Het onderwerp ‘aandelengerelateerde beloningen’ staat de laatste tijd steeds vaker in de spotlights. Ruben Froger gaat in deze aflevering in gesprek met Jelmer Post, gespecialiseerd op het gebied van aandelengerelateerde beloningen. Zij staan onder meer stil bij waar we het nu feitelijk over hebben als gesproken wordt over ‘aandelengerelateerd belonen’, welke verschijningsvormen we in de praktijk tegenkomen en wat de voor- en nadelen zijn van dergelijke plannen voor werkgevers en werknemers. Waarom zou je als onderneming een op aandelen gebaseerde beloningsregeling serieus moeten overwegen? Jelmer geeft daarnaast zijn mening over een specifieke zaak die veel media aandacht heeft gekregen en  bespreekt de do’s en don’ts bij de implementatie van dergelijke regelingen.

Aandelengerelateerd belonen en managementparticipaties

Om talenten meer te binden en hen direct of indirect te laten deelnemen aan de bedrijfsresultaten en de groei van de onderneming, kun je overwegen een vorm van aandelengerelateerd belonen in je beloningsbeleid op te nemen. Hiermee zet je de toon voor een productieve en gemotiveerde werkomgeving en geef je werknemers het gevoel dat zij een waardevolle bijdrage leveren.

Is er sprake van een overname, fusie of joint venture? Denk er dan aan dat de juridische en fiscale aspecten van een dergelijke transactie ook de beloningspakketten en incentiveprogramma’s raken.

Gelijke kansen en waardering

Modern beloningsbeleid is ook gericht op het bieden van gelijke kansen en waardering aan medewerkers, ongeacht wie ze zijn. Bedrijven die gelijk belonen zullen niet alleen een eerlijkere en inclusievere interactie creëren, maar ook de motivatie en loyaliteit van hun werknemers verhogen.

Vergroenen van arbeidsvoorwaarden

Met een groeiend bewustzijn over de impact van bedrijfsactiviteiten op milieu en samenleving speelt ook het ‘vergroenen’ van arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol in het vormgeven van beloningsbeleid voor de toekomst. Denk aan het vervangen van je traditionele beloningsvormen door duurzame alternatieven, zoals het inzetten van milieuvriendelijk vervoer, een bijdrage voor groene energieprojecten en/of het faciliteren van milieubeschermingsmaatregelen.

Links & Downloads

Advies nodig?

Senior Manager post.jelmer [at] kpmg.com Amstelveen
Senior Manager vanmourik.tamara [at] kpmg.com Rotterdam

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.