Transfer Pricing-documentatie

Transfer pricing-documentatie vormt de ‘first line of defense’ en biedt daarmee effectieve bescherming bij fiscale geschillen. Het feit dat een belastingplichtige beschikte over actuele en volledige transfer pricing-documentatie heeft er in het verleden in een aantal rechtszaken toe geleid dat deze in het gelijk werd gesteld.

Ontwikkelen van Transfer Pricing-documentatie

Hoe ontwikkel je de TP-documentatie zo efficiënt mogelijk en hoe houd je deze vervolgens relevant en actueel? Om onze cliënten in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van TP-documentatie hebben wij een gedegen technologische aanpak ontwikkeld. De specialisten van Tax Controversy & Litigation bieden diverse oplossingen, uiteenlopend van volledige outsourcing van TP-documentatie tot een review van de documentatie. Ons doel is om de eventuele risico’s, tekortkomingen en do's and don’t's in kaart te brengen.

Onze insteek

Onze modulaire benadering maakt het mogelijk dat je een (groot) deel van de documentatie zelf kunt opstellen, onder begeleiding van onze experts. Meijburg maakt onderdeel uit van het wereldwijde KPMG-netwerk en kan daarom waar ook ter wereld Transfer Pricing-specialisten inschakelen. Dit netwerk stelt ons in staat onze cliënten bij te staan bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen zodat zij goed voorbereid zijn in het geval van een Transfer Pricing-geschil. 

Lees ook vooral het interview met Niels en Janneke over dit onderwerp.

Links & Downloads

Advies nodig?

Partner boef.niels [at] kpmg.com Amstelveen
Senior Manager versantvoort.janneke [at] kpmg.com Eindhoven

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.