Pillar One: Amount B

Met Amount B van Pillar 1 wordt beoogd de beloning van distributeurs die zich bezighouden met baseline marketing- en distributieactiviteiten, te standaardiseren en vereenvoudigen. 

Amount B

De implementatie van Amount B werd werkelijkheid met de publicatie van het eindrapport dat op 19 februari 2024 door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werd uitgebracht. Het rapport bevat richtlijnen om de toepassing van het ‘arm’s-lengthbeginsel’ (het zakelijkheidsbeginsel) met betrekking tot baseline marketing- en distributieactiviteiten te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Als Annex bij hoofdstuk IV van de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen (Transfer Pricing Guidelines) biedt het eindrapport gedetailleerde richtlijnen voor een effectieve implementatie. Jurisdicties kunnen ervoor kiezen om de Amount B-benadering toe te passen op zogenaamde ‘in-scope transactions’ van belastingplichtigen in hun rechtsgebied voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2025. Landen die ervoor kiezen om de vereenvoudigde en gestroomlijnde aanpak toe te passen, kunnen dit doen door ofwel (1) belastingplichtigen die binnen hun rechtsgebied gevestigd zijn toe te staan ervoor te kiezen de Amount B-benadering toe te passen, of (2) de Amount B-benadering in het rechtsgebied verplicht te stellen.

Houd deze pagina in de gaten voor verdere updates over Amount B, of neem contact op met een van onze Pillar 1-specialisten.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.