Belastingplan 2022

Maatregelen uit het Belastingplan 2022 en belangrijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling, overzichtelijk voor u op een rij.

Belastingpakket 2022 aangepast via nota’s van wijziging

Onder meer worden de mogelijkheden om zogenoemde houdsterverliezen te verrekenen beperkt en wordt het vaste inrichtingsbegrip voor de bronbelasting op renten en royalty’s uitgebreid.

Prinsjesdag 2021: wijzigingen voor de loonheffingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.

Nieuwe onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2022

Gisteren heeft het demissionaire kabinet bij de wetsvoorstellen van Prinsjesdag een nieuwe vergoeding voor thuiswerken geïntroduceerd. Er was al aangekondigd dat er een regeling zou komen, maar het vo ...

Het Belastingplan 2022 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2022 voor u op twee pagina’s gezet.

Fiscale maatregelen voor 2022

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Volg de ontwikkelingen omtrent het Belastingplan 2022

Het is weer Prinsjesdag geweest. Op 21 september 2021 heeft het demissionaire kabinet het Belastingplan 2022 met de fiscale maatregelen voor 2022 bij de Tweede Kamer ingediend.

Meijburg Prinsjesdag 2021 maatregelen en webcast Dutch Corporate Clients

Meijburg & Co zet zoals elk jaar alle verwachtingen van het Belastingplan 2022 voor u op een rij. Tevens organiseren wij dit jaar een Prinsjesdag webcast waarin we de belangrijkste maatregelen voo ...

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.