EU public Country-by-Country reporting

 

Donderdag 13 juni 2024 | 11:00-12:00 uur

Meld je hier aan

Toenemende transparantie op het vlak van betalingen van winstbelastingen voor multinationals breidt zich verder uit. De EU heeft een richtlijn ((EU) 2021/2101) gepubliceerd welke multinationals met activiteiten in de EU verplicht om haar country-by-counry report (of: landenrapport) openbaar te maken. Hierbij gaat het om een rapportage die afwijkt van de ‘private’ country-by-country rapportage conform het OESO model. Wel wordt voor de EU publieke country-by-country rapportage aangesloten bij een minimum van EUR 750 miljoen geconsolideerde (wereldwijde) groepsomzet.

De EU lidstaten implementeren momenteel deze richtlijn waarbij er kleine verschillen ontstaan in de uitvoering. Daarnaast zijn er verschillen met betrekking tot de rapportage en de wijze van openbaarmaking van de rapportages. Eveneens ontstaan er verschillen voor groepen met een uiteindelijke moedermaatschappij in de EU versus buiten de EU. De rapportageverplichting start in principe voor boekjaren die aanvangen op of na 22 juni 2024. Sommige EU lidstaten wijken hier van af en voeren de verplichting al vanaf boekjaar 2023 in.

Nederland heeft op 1 maart het Implementatiebesluit Richtlijn openbaarmaking winstbelasting gepubliceerd. In deze webinar wordt ingegaan op de verplichtingen voor multinationals met betrekking tot de invoering van openbare country-by-country reporting. Hierbij komen de verschillen in implementatie en  relevante tijdslijnen aan bod.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.