Driekwart bedrijven voorbereid op Brexit in 2021, maar weinig vertrouwen in tijdige handelsdeal tussen EU en VK

10 maart 2020
Breuk VK en EU

Volgens de Brexit-barometer, een periodieke enquête onder het Nederlands bedrijfsleven, uitgevoerd door KPMG en KPMG Meijburg & Co met medewerking van VNO-NCW en Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC), geeft 75% van de Nederlandse bedrijven aan voorbereid te zijn op Brexit na 31 december 2020. Maar 73% verwacht niet dat de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) op 1 januari a.s. al een handelsovereenkomst hebben bereikt. Men heeft er weinig vertrouwen in dat er überhaupt een overeenkomst tot stand komt in de resterende acht maanden. Verder denkt 82% dat het Britse bedrijfsleven in 2021 helemaal nog niet klaar is voor Brexit.

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het VK zijn onlangs gestart, maar de standpunten van beide partijen liggen ver uiteen. “Het is dan ook hoogst twijfelachtig dat er voor 2021 een volledig uitgewerkt akkoord ligt. Het ligt veel meer voor de hand dat er slechts een zeer uitgekleed handelsakkoord tot stand komt en het valt ook niet uit te sluiten dat er helemaal geen akkoord komt,” licht Leon Kanters, Brexit-expert en partner van KPMG Meijburg & Co, toe. Volgens Kanters blijven het nog steeds onzekere tijden voor het Nederlands bedrijfsleven. Het VK is op 31 januari 2020 formeel uit de EU gestapt zonder directe gevolgen. De gevolgen worden pas zichtbaar na de transitiefase. Veel bedrijven nemen daarom een afwachtende houding aan, zoals ze dat in de afgelopen drie jaar ook deden. Meer dan 51% van de Nederlandse bedrijven weet niet of hun omzet na Brexit al dan niet gaat stijgen. Bijna 22% verwacht dat hun omzet zelfs gaat dalen. Men verwacht ook dat de Britse economie na Brexit gaat krimpen en 41% veronderstelt, zelfs indien er toch een handelsakkoord wordt bereikt, dat de koers van de Britse pond gaat dalen. Kanters vult aan: “Alle ogen zijn nu gericht op de onderhandelingen. De verwachtingen hoe dit handelsakkoord er straks uitziet, lopen nog behoorlijk uit elkaar. Formeel heeft het VK nog 8 maanden om tot een handelsakkoord met de EU te komen, maar in de praktijk zijn dat er nog amper 7 maanden in verband met ratificatie en andere procedures. Een vrijwel onmogelijke taak.”

VK wordt een derde land

"Uit de recente Brexit-barometer blijkt dat driekwart van de bedrijven denkt dat de beschikbaarheid van personeel na de transitiefase geen rol zal spelen voor zijn onderneming. Dit terwijl het nieuwe Britse immigratiesysteem, wat ingaat per 1 januari 2021, veel invloed heeft op bijvoorbeeld laagbetaalde arbeid. Ik raad daarom bedrijven aan om het belang van de implicaties goed uit te zoeken en de impact niet te onderschatten. Veel informatie staat al op de website van de Britse overheid. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van talent, het leveren van diensten voor een paar dagen per maand in het VK en de beschikbaarheid van laagbetaalde arbeid. Houd ook goed in de gaten of er een verblijfsvergunning nodig is om te werken. Het VK wordt immers een derde land," aldus Anton Valk, voorzitter NBCC.

Na transitiefase veel veranderingen

Kanters: “Na de transitiefase (ergens tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023) gaat er voor bedrijven veel veranderen. Zaken doen met het VK wordt dan totaal anders dan voorheen. Douaneformaliteiten aan de grenzen zijn dan onvermijdelijk. Ook moet er ernstig rekening worden gehouden met fytosanitaire en veterinaire inspecties aan de grens. Momenteel kunnen bedrijven al nauwkeurig inschatten of zij in de toekomst gebruik moeten maken van bijzondere douaneregelingen, zoals bijvoorbeeld actieve en/of passieve veredeling. Dit komt met name aan de orde als de productie en/of afzet deels in het VK plaatsvindt. De doorlooptijd voor dergelijke vergunningen kan gemakkelijk 3 tot 6 maanden duren, het is dus zaak om hier zo spoedig mogelijk mee te starten.”

Informatie

Voor de high lights van de Brexit-barometer kunt u hier klikken. Wilt u meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Zie onze folder. Of u wenst nader advies? Neem gerust contact op met Leon Kanters of andere specialisten van het Brexit-team. Of wenst u liever dat wij geheel vrijblijvend met u contact opnemen? U kunt dan uw contactgegevens naar ons mailen via deze link.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.