Advocatuur en notariaat nieuws

Groepsverzekeringen en kwalificatie als bemiddelaar in de zin van de Wft

De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) heeft een interpretatie gepubliceerd van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) van 29 september 2022. Het resultaat va ...

Meijburg Legal adviseert Triodos Energy Transition Europe Fund

Meijburg Legal adviseert Triodos Energy Transition Europe Fund (TETEF) van Triodos Impact Strategies N.V. met betrekking tot een substantiële mezzanine financiering voor GIGA Storage B.V. en haar doch ...

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

In een tijd waarin digitalisering de norm is geworden, is de roep om invoering van de Wet digitale algemene vergadering voor privaatrechtelijke rechtspersonen groot. Het wetsvoorstel wordt momenteel b ...

Opzegging bankrelatie

De rechtbank Rotterdam heeft recent een vonnis gewezen (rechtbank Rotterdam 1 november 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:10109) waarin de rechtbank oordeelde dat het door de bank (i.e. ABN AMRO Bank N.V. (ABN) ...

Voorlopig akkoord over het European Single Acces Point (ESAP)

De toegangspoort tot bedrijfsinformatie en beleggingsproducten binnenkort geopend? Voorlopig akkoord over het European Single Acces Point (ESAP) De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceer ...

Cash management en ESG een onmogelijke combinatie?

Bij Meijburg Legal zijn wij het daar niet mee eens! Samen met onze collega’s bij KPMG en ons internationale KPMG netwerk adviseren wij onze cliënten over hoe zij op een ESG verantwoorde wijze met inca ...

Titelgebreken en paulianeuze rechtshandelingen

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland blijkt dat het vestigen van een (derden)hypotheek in de praktijk toch niet altijd goed gaat. In dit geval is het de notaris geweest die, volgens d ...

Inwerkingtreding Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Met de inwerkingtreding van deze wet vindt een (tijdelijke) wijziging plaats van het Burgerlijk Wetboek, de Faill ...

Voortzetting bancaire relatie tijdens bodemprocedure

Het hof Amsterdam heeft recent in kort geding uitspraak gedaan waarbij de opzegging van een bancaire relatie door de bank centraal stond.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.