Bedrijfsopvolgingsregeling

Familiebedrijf fiscaal verstandig overdragen met de bedrijfsopvolgingsregeling

Als u een familiebedrijf erft of schenkt, moet u inkomsten of erf- of schenkbelasting betalen. Wordt het bedrijf binnen de familie voortgezet? Dan biedt de bedrijfsopvolgingsregeling uitkomst: (een deel van) de waarde wordt door de Belastingdienst vrijgesteld.

Om in aanmerking te komen voor de fiscaal aantrekkelijke voordelen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Het is belangrijk om u te beseffen dat het anticiperen en voorsorteren hierop een proces is dat meerdere jaren in beslag kan nemen.

Om u hiermee op gang te helpen loodsen de specialisten van de Meijburg Familie & Bedrijf-praktijk u aan de hand van een vijftal interviews langs de belangrijkste criteria voor de bedrijfsopvolgingsregeling, en wordt tot slot een BOR-checklist opgesteld.

De zes belangrijkste voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling

 1. Dienstbetrekkingseis
 2. Ondernemingsvermogen
 3. Bezitseis
 4. Huwelijkse voorwaarden
 5. Voorzettingseisen
 6. Strategische aandachtspunten

Waar begint een fiscaal succesvolle bedrijfsoverdracht?

Wist u dat slechts één op de drie familiebedrijven de overdracht naar de volgende generatie overleeft? Als de wens bestaat om het stokje over te dragen aan de volgende generatie, maar óók als hierover nog nooit gesproken is, dan raden wij u aan om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen.

Door vroegtijdig uw bedrijfsopvolgingsstrategie te bepalen vergroot u uw kansen op continuïteit, anderzijds kunt u verrassingen voorkomen en inspelen op kansen. Naast de praktische aspecten is het belangrijk om uw bedrijfsstructuur voor te bereiden op een fiscaal gunstige overdracht.

Het Meijburg BOR-team kan helpen bij:

 • het bepalen van een passende bedrijfsopvolgingsstrategie voor uw organisatie;
 • de fiscaal juridische voorbereiding van uw bedrijfsstructuur en de gewenste governance;
 • het implementeren van de gewenste juridische structuur (incl. aanpassing testamenten);
 • het afstemmen en begeleiden van uw bedrijfsoverdracht met de Belastingdienst;
 • het inventariseren en faciliteren van uw wensen na de bedrijfsoverdracht.

Hoe denken opvolgers, familieleden en stakeholders erover?

Op zoek naar een eenvoudige manier om de competenties en prioriteiten binnen uw organisatie inzichtelijk te maken? Probeer dan onze online assessment voor familiebedrijven. Je ontvangt hiervan een persoonlijk rapport waarvoor je ook familieleden en stakeholders kunt uitnodigen.

Vrijblijvend gesprek of oriënterend adviesgesprek

Neem contact op met onze BOR-specialisten hieronder om een inschatting van jouw situatie te krijgen en de mogelijke scenario's en fiscale consequenties.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.