Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wijzigt voortdurend en kent legio stimulerings- en antimisbruikmaatregelen. Onze specialisten ondersteunen met proactieve advisering maar ook bij het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting, het invoeren van nieuwe werkwijzen en het implementeren van nieuwe administratieve systemen.

Contact

Naast onze breed georiënteerde specialisten, ondersteunen en adviseren diverse specialistengroepen op deelgebieden van vennootschapsbelasting, zoals deelnemersvrijstelling, fiscale eenheid, fusies en splitsingen, rulings, innovatiebox, internationaal belastingrecht, renteaftrek, transfer pricing, Controlled Foreign Company (CFC) regels, management participaties, zetelverplaatsing en MLI. We werken geïntegreerd met elkaar samen vanuit dezelfde kantoren in Nederland. In internationaal verband werken we nauw samen met onze collega’s van KPMG waardoor we internationaal opererende organisaties het beste belastingadvies leveren.

Aangifte vennootschapsbelasting bij Meijburg

Onze diensten op het gebied van vennootschapsbelasting stoppen niet bij advisering. Wij ontzorgen organisaties ook bij hun Nederlandse tax compliance verplichtingen en wereldwijde tax compliance verplichtingen van andere vennootschappen in het concern. Daarbij ondersteunen we bij het invoeren van nieuwe werkwijzen en bij het implementeren van nieuwe administratieve systemen.

We benaderen het aangifteproces vanuit een bredere context dan alleen het opstellen en indienen van de aangifte. Het wordt gezien als een jaarlijks terugkerende levenscyclus, waardoor op elk moment kennis wordt verkregen over de fiscale positie. Door een goed samenspel met onze compliance specialisten kunnen verschillende aspecten worden bereikt:

  • (Onnodig) hoge administratieve lasten voorkomen;
  • De toenemende eisen vanuit de fiscus en de impact van veranderende wet- en regelgeving effectief adresseren;
  • De (stevige financiële) risico’s goed managen en de kansen benutten.

Client Service Team

Bij KPMG Meijburg & Co is aangifte en advies in één Client Service Team verenigd en zij werken op dezelfde kantoren in Nederland. Persoonlijk contact met een herkenbaar team en korte communicatielijnen. Andere voordelen zijn:

Geen outsourcing

De aangifte wordt in Nederland gemaakt en waar mogelijk op locatie. De data gaat de grens niet over.

Kosten- en tijdsbesparing

Een efficiënt aangifte proces door de inzet van IT-tools.

Hoge kwaliteit service

Optimale integratie van belastingadvies in de aangifte waarbij we pro-actief optimalisatiemogelijheden en risico’s signaleren.

Nexus - applicatie aangifte vennootschapsbelasting

We bereiden de aangifte vennootschapsbelasting op een hoogwaardige en toch (kosten)efficiënte wijze voor. We maken daarbij gebruik van technologische oplossingen en hebben daarvoor ook onze eigen applicatie Nexus ontwikkeld. Met deze gebruiksvriendelijke applicatie verbinden we de organisatie data met onze expertise en de aangifte vennootschapsbelasting. Binnen Meijburg is Nexus inmiddels de standaard voor het efficiënt opstellen van aangiften vennootschapsbelasting. De applicatie beschikt over een aantal functionaliteiten, waaronder:

  • De ‘mapping functionaliteit’, verdeelt commerciële data automatisch onder naar de rubrieken in het aangiftebiljet;
  • Een questionnaire, die als intelligente vragenlijst kan worden gebruikt om voor de aangifte vennootschapsbelasting relevante detailinformatie op te vragen en te verwerken in het aangiftebiljet;
  • Geautomatiseerde checks-and-balances, voor optimale ondersteuning bij het aanleveren van een hoogwaardig datapack.

Optimale rolverdeling

Organisaties zijn als geen ander zelf in staat om de juiste duiding te geven aan de samenstelling van hun commerciële cijfers en tot een goede beoordeling te komen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van data en rapportages. Voor een succesvolle en gestroomlijnde aanpak van het aangifteproces vinden wij het daarom belangrijk dat er een rolverdeling is waarbij organisaties zelf grip hebben op hun data en deze ook zelf kunnen  invoeren en controleren. De rol van Meijburg in deze samenwerking verschuift hierbij in toenemende mate van administratief uitvoerder naar begeleider bij de vormgeving en uitvoering van eigen procedures en aanreiker van de juiste IT-middelen. Hiermee worden fiscale risico’s beter gemanaged.

Aankomende events

12
Sep

Webcast - Belasting- en sociale zekerheidsaspecten van internationale tewerkstellingen

18
Sep

Seminar - Prinsjesdagontbijt Brabant 2024

18
Sep

Seminar - Prinsjesdagontbijt Limburg 2024

19
Sep

Webcast - Prinsjesdag: wat kunnen we verwachten van het Belastingplan 2025?

 
19
Sep

Webcast - Belastingplan 2025 voor woningcorporaties

 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.