Horizontaal Toezicht Belastingdienst

Horizontaal Toezicht

Horizontaal toezicht biedt grote ondernemingen maar ook midden- en kleinbedrijven, hun fiscale adviseurs en de Belastingdienst de kans vooraf afspraken te maken over fiscale vraagstukken en het indienen van aangiftes. Met meer zekerheid voor bedrijven over hun fiscale positie, een verbeterde kwaliteit van aangiften en voorkoming van dubbel werk tot gevolg. 

De Belastingdienst heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht en dat leidt tot veranderingen die gevolgen hebben voor (de samenwerking tussen) bedrijven, hun adviseurs én de Belastingdienst. 
Waar de nadruk in het verleden lag op de samenwerking met de Belastingdienst, is het accent in de nieuwe opzet verschoven naar de invulling van het toezicht zelf.

Horizontaal Toezicht Belastingdienst

De Belastingdienst zal onder het Horizontaal Toezicht nog steeds niet snel zelf controleren, maar in deze nieuwe opzet wordt verwacht dat u zélf controles uitvoert en de resultaten daarvan deelt met de Belastingdienst. In ruil daarvoor heeft u periodiek overleg met de Belastingdienst, waarin de resultaten van die controles aan de orde komen en andere actuele zaken besproken kunnen worden.

De Belastingdienst verwacht nu dus een stuk meer van u dan voorheen. Daarmee komt de vraag op of u (nog) wilt deelnemen aan Horizontaal Toezicht en zo ja, op welke manier u daaraan invulling geeft.

Tax Control Framework

Als u deelneemt aan het nieuwe Horizontale Toezicht, dan verwacht de Belastingdienst dat u de controles uitvoert in de vorm van ‘self-assessments’, ‘interne monitoring’ en ‘(mathematische) steekproeven’. Voordat u daaraan begint, is het belangrijk om eerst alle fiscale processen op orde te hebben en vast te leggen in een ‘Tax Control Framework’. Pas daarna komt aan de orde of met controles aangetoond kan worden dat die processen naar verwachting werken.

Fiscale processen zijn niet anders dan andere bedrijfsprocessen. Meijburg & Co is er daarom van overtuigd dat een Tax Control Framework – net als alle andere bedrijfsprocessen – door het bedrijf zelf beheerd moet worden. Daarnaast is een goede werking van een proces vooral afhankelijk van goede communicatie tussen alle betrokkenen in het bedrijf. U bent dus vooral zelf aan zet.

Advies nodig bij Horizontaal  Toezicht?

Meijburg & Co kan u hierbij wel goed adviseren over de manier waarop u een Tax Control Framework opzet. Daarnaast hebben wij de ervaring en de technische expertise om controles uit te voeren in de vorm van (mathematische) steekproeven, maar bijvoorbeeld ook dashboards om u op een meer interactieve manier inzicht te geven in de werking van uw processen. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Meijburg & Co of met één van onze specialisten. Al uw vragen pakken wij graag samen met u op.

Wilt u meer informatie over de doorontwikkeling horizontaal toezicht? Vraag dan ook onze whitepaper 'het nieuwe horizontaal toezicht, wat betekent het voor u?' aan. De veranderingen van het nieuwe horizontaal toezicht worden hierin uitgebreid verklaard en aan wordt gegeven wat dit voor u gaat betekenen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.