Verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers

20 maart 2020
Versoepeling uitstel betaling ondernemers

Verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers

Onder verwijzing naar onze eerdere berichtgeving over de door het kabinet getroffen maatregelen in het kader van de coronacrisis (13 maart en 18 maart) berichten wij u nader over de verdere versoepeling van de voorwaarden waaronder uitstel van betaling kan worden verkregen voor verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting.

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft de Tweede Kamer op 19 maart 2020 bericht dat iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, in aanmerking komt voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Het schriftelijke verzoek om uitstel van betaling dient te worden gericht aan:

Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Vanaf het moment dat de ondernemer zich heeft gemeld, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting direct stopgezet. Het uitstel geldt in beginsel (en automatisch) voor een periode van drie maanden.

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig (volgens de site van de Belastingdienst betreft dit eventueel de verklaring van een derde deskundige) om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt op dit moment nog welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.
Bovengenoemde uitstel van betalingsregeling roept de vraag op of ook melding voor betalingsonmacht moet worden gedaan.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.