Inkomstenbelasting nieuws

Hoge Raad acht box 3-heffing nog steeds in strijd met EVRM en ontwerpt compensatieregeling

De Hoge Raad bepaalt dat de belastingaanslag zo ver moet worden verminderd dat alleen nog belasting wordt geheven over het werkelijke rendement en geeft regels om dit vast te stellen.

Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

Gisteren hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepubliceerd. Het hoofdlijnenakkoord en de budgettaire bijlage geven (op hoofdlijnen) inzicht in ...

Consultatievoorstel voor aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Toegang tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wordt vanaf 2026 beperkt tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5% van het geplaatste kapitaal.

Staatssecretaris geeft nader inzicht in zijn fiscale toekomstplannen

Op 16 april 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën in de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda op hoofdlijnen inzage gegeven in de inhoud van het aankomende pakket Belastingplan 2025.

Consultatie Besluit vergelijking buitenlandse rechtsvormen gepubliceerd

Hoewel de wijze van beoordeling minder vastomlijnd is dan in het huidige kwalificatiebeleid, kan de rechtsvormenlijst wel meer zekerheid bieden voor de praktijk.

Wijzigingen voorstel voor nieuw box 3-regime vanaf 2027

Het conceptwetsvoorstel is, aldus het demissionaire kabinet, een bouwsteen en hulpmiddel voor het nieuwe kabinet.

Pro Memorie 2024

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2024 vind je overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2024 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer nagenoeg het gehele pakket Belastingplan 2024, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en enkele fiscale moties aangenomen. We hebben een overzicht gemaakt.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.