Extra afspraken over tweede noodpakket banen en economie (Noodpakket 2.0)

28 mei 2020
Extra afspraken Noodpakket 2.0

Onlangs berichtten wij u over de op 20 mei 2020 door het kabinet aangekondigde verlenging en uitbreiding van economische coronamaatregelen uit het eerste ‘Noodpakket banen en economie’. Naar aanleiding van dit Noodpakket 2.0 heeft het kabinet, zo blijkt uit een Kamerbrief van 28 mei 2020, nader overlegd met werknemers- en werkgeversorganisaties. Dat heeft geresulteerd in een aantal extra afspraken over dit noodpakket. Op korte termijn zal het kabinet een nadere uitwerking bekendmaken, maar wij zetten hierna alvast de belangrijkste extra afspraken voor u op een rij.

 • Het kabinet verlengt de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, tot 1 oktober 2020. Dit geldt voor de volgende onderdelen van het pakket:

  - de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 2.0);
  - de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL);
  - de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2);
  - de Corona-Overbruggingsleningen (COL);
  - de fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober 2020 zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden;
  - de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

  De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het Noodpakket 1.0 (waaronder BMBK, GO en KKC) lopen ook langer door.
 • In de NOW 2.0 wordt (toch) een bepaling opgenomen die kan leiden tot een korting wanneer in de subsidieperiode om bedrijfseconomische redenen ontslag wordt aangevraagd. Onder de NOW 1.0 geldt een korting van 150% van de loonsom van de betrokken werknemers, terwijl op 20 mei 2020 alleen nog werd aangekondigd dat de korting onder de NOW 2.0 100% zal gaan bedragen. In de brief van 28 mei 2020 is nu aangegeven dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor twintig of meer werknemers en toepassing van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO), in beginsel ook nog een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie zal worden gehanteerd. De korting, die dus zal gelden in aanvulling op de genoemde korting van 100%, geldt niet wanneer i) een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de betreffende vertegenwoordiging van werknemers of ii) er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.
 • Het maximum van de TVL wordt verhoogd van € 20.000 voor drie maanden naar € 50.000 voor vier maanden. Hierin is verwerkt dat de TVL als omzet wordt meegerekend voor de NOW. Aanvragen voor de TVL kunnen overigens in de loop van juni 2020 worden ingediend.
 • Het kabinet zal onderzoeken of ondernemingen in de kapitaalintensieve sectoren met hoge vaste lasten die ook na 1 oktober 2020 nog zeer forse omzetdalingen doormaken en als gevolg van overheidsmaatregelen rond de coronacrisis een moeilijk toekomstperspectief hebben, door de overheid kunnen worden ondersteund.
 • De tweede tranche van de COL, een regeling die dient ter verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven, wordt verhoogd van € 150 miljoen (zoals bekendgemaakt op 20 mei 2020) naar € 200 miljoen.

Voor de goede orde merken wij op dat de NOW via het UWV loopt, de Tozo via de eigen gemeente gaat en de TVL – net als de TOGS – via de RVO wordt opengesteld.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.