Financiële Transacties, Fiscale Waardering & Modellering

Bij een groot aantal grensoverschrijdende reorganisaties dient tegenwoordig een gedetailleerde waarderingsanalyse plaats te vinden om de fiscale posities te onderbouwen. Het inrichten van de waardeketen (‘value chain’) gaat veelal gepaard met tax modelling om de effecten van concurrerende scenario’s in kaart te brengen. Kwantitatieve analyse en strikte toepassing op transfer pricing van de economische theorie is tegenwoordig gemeengoed geworden.

Een antwoord op de toenemende vraag naar kwantitatieve analyse bij Transfer Pricing

Om cliënten goed te kunnen adviseren op het gebied van Value Chain Management, Transfer Pricing Documentation en Controversy and Dispute Resolution is specialistische kennis en ervaring op het vlak van Financial Transactions, Tax Valuation and Modelling een absolute voorwaarde. Voor een grondige, objectieve onderbouwing en kwantificering van transfer pricing-posities moet een adviseur kennis hebben van fiscaliteit én van financieel-economische vraagstukken. Daarom hebben we bij Global Transfer Pricing Services van KPMG Meijburg & Co niet alleen fiscalisten in huis, maar ook ervaren economen en waarderingsdeskundigen. Zij staan klaar om je bij dit proces te begeleiden.

Tegen welke problemen lopen belastingplichtigen aan?

  • Permanente naleving van steeds verdergaande regels op het gebied van transfer pricing en de waardering van onderlinge financiële transacties; bij de invoering van deze regels is specialistische financieel-economische kennis en kennis van waarderingsvraagstukken onontbeerlijk.
  • Inzicht in de nuances van de fiscale aspecten van financiële en waarderingsanalyses; deze verschillen van soortgelijke analyses die de organisatie zelf maakt voor andere doeleinden zoals financiële verslaggeving.
  • Beoordeling van de gevolgen van het transfer pricing-beleid op de bredere fiscale en financiële prestatie-indicatoren van de organisatie.
  • Zorgvuldige samenstelling van documentatie ter onderbouwing van de uitkomsten van complexe economische analyses tijdens boekenonderzoeken.

Actueel

Advies nodig?

Partner dijkman.jeroen [at] kpmg.com Amstelveen
Partner reyneveld.jaap [at] kpmg.com Amstelveen
Partner karreman.jens [at] kpmg.com Amstelveen
Partner berry.dianne [at] kpmg.com Eindhoven
Partner hundscheid.franklin2 [at] kpmg.com Amstelveen
Partner uceda.agata [at] kpmg.com Amstelveen

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.